Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Gravferd

 • Gravplass

  Generelt

  Bur du i kommunen, har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettar og krav du må ta omsyn til.

  Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.

  Etter at fredingstida er over, skal den som er ansvarleg for grava, få høve til å feste grava. Kistegraver kan festast saman til éin gravstad. I så fall er den grava som blir tatt i bruk først, fri grav i fredingsperioden. Ei anonym grav har ingen som er ansvarleg, og gravplasseringa er berre kjend for kyrkjegardsmyndigheitene. Fylkesmannen kan gi løyve til oskespreiing som eit alternativ til gravlegging på offentleg gravplass. Dersom gravstaden vil ha ein spesiell offentleg interesse, kan Fylkesmannen gi løyve til privat gravplass for å setje ned oskeurna. 

  Vilkår

   

  Fredingsperioden for ei grav er i Tokke 30 år. Ein kan ikkje leggje festeavgift på ei fri grav i fredingsperioden. Etter at fredingsperioden er over, kan ei fri grav nyttast til ny gravlegging og festast. Festetida kan fornyast med 10 år av gongen. 

  Partnarar

  Kyrkjeleg fellesråd forvaltar gravplassane i kommunen, men det er kommunen som løyver pengane til drifta.

  Kontaktavdeling

  Kyrkjekontoret

  Telefon35 07 52 30
  E-postkyrkjekontoret@tokke.kommune.no
  Nettadressehttp://www.kyrkja.tokke.no/
  Postadresse¨Storvegen 60, 3886 DALEN
  BesøksadresseStorvegen 60, Dalen (kommunehuset i kjellar)
  ÅpningstidKontoret er ope tysd og onsd kl. 10.00-14.00.

  Lovar og retningsliner

 • Oskespreiing

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk