Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst
 • Familievernkontor

  Generelt

  Er det vanskar eller kriser i familien din, kan du få behandling og rådgiving frå eit familievernkontor.

  Familievernkontoret gjev deg eller dykk tilbod om behandling og rådgjeving når det er vanskar eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med eit familievernkontor, og alle dei tilsette har teieplikt. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrot for ektepar eller sambuarar med barn under 16 år
  • når foreldre som ikkje bur saman, ønskjer rettssak om foreldreansvar, bustaden til barnet/borna eller samvær

  Det er familievernkontor i alle fylka. Dei er anten statlege eller kyrkjelege, men det same lovverket gjeld for alle, og det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som godkjenner dei.

  Kontoret har eiga heimeside: http://kirkensfamilievern.no/

  Pris

  Tilbodet er gratis.

  Brosjyrer og informasjon

  Partnarar

  Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonane i sitt distrikt, særleg om fødselsførebuande kurs og kurset for nybakte foreldre, "Godt samliv". Der det er aktuelt og når familien sjølv gjev samtykke til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for heile familien. Familievernkontoret samarbeider òg med skolar, sosialkontor, frivillige organisasjonar, kyrkjelydar og liknande.

  Kontaktavdeling

  Familievernkontoret for øvre Telemark

  Telefon35 06 88 50
  Telefaks35 06 85 01
  PostadresseBrøløsvegen 51 3840 Seljord
  BesøksadresseBrøløsvegen 51 3840 Seljord

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapslova § 26 Mekling mv. 

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kontoret har eiga heimeside: http://kirkensfamilievern.no/

 • Samlivskurs

 • Samvære med born under offentleg omsorg

 • Separasjon og skilsmisse

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk