Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

SMIL-midlar

Har du ein verna eller verneverdig bygning som treng restaurering, eller eit gamalt kulturbeite som bør ryddast for å utvide beite? Då kan du søkje Tokke kommune om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskot). 

Prioriterte tiltak:


- Rydding av gamal kulturmark, med vekt på dei som har trong for beite eller område som vert sett på som verdifulle kulturlandskap i Tokke.

- Utvendig restaurering av verna/verneverdige bygningar knytt til jordbruk og kulturlandskap. Bygningar med ein sentral funksjon i eit tunbilete og busette eigedomar vert prioritert. 

Det er eigar av landbrukseigedomar som er i drift som kan søkje om SMIL-midlar. Tilskotssatsane varierer, men normalt mellom 25 – 40 % av godkjent kostnadsoverslag.

Søknadsfrist er 1. juni (eventuelt 1. oktober dersom me har midlar att).

Meir info her. 

Søknadsskjema 
  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk