Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Reguleringsendring Hallbjønnsekken vest - H8: Høyring

Tokke kommune har vedteke å leggje framlegg til reguleringsendring for del av Hallbjønnsekken vest (2013) – H8, ut på høyring/ offentleg ettersyn. Endringa gjeld auka utnyttingsgrad i felt H8 som følgje av nedlagte høgspentliner og endra vegframføring. Omfanget er tenkt endra frå 7 til 15 hyttetomter.

Vedtak i saka saman med planmaterialet finn du her:

Evt. merknader til planframlegget skal sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 20. mai. For meir informasjon, ta kontakt med kommunalsjef Gunhild Austjord tlf 350 75 200.


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk