Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Reguleringsvedtak F8 Hallbjønnsekken vest

Kunngjering av vedteken reguleringsendring F8 – Hallbjønnsekken vest

I medhald av Plan- og bygningslova (Pbl) § 12-12, vedtok kommunestyret i sak 19/49 endring av reguleringsplan for Hallbjønnsekken vest, felt F8. 

Endringa legg til rette for fleire tomter, legging av høgspent i jord og nytt, intern vegnett i feltet. 

Vedtak

Føresegner

Plankart

Planomtale

Vedtaket kan påklagast i medhald av Pbl § 1-9 og 12-12. Klage må sendast skrifteleg til Tokke kommune postmottak@tokke.kommune.no innan tre veker.
tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk