Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Kunngjering av planvedtak

Kommunestyret i Tokke vedtok i møte 14. juni fylgjande planar:

I medhald av Plan- og bygningslova § 11 - 15:

Samfunnsdelen av kommuneplanen 2016 – 2028

Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplanen kan ikkje påklagast.

Vedteken plan finn du her.

 

I medhald av Plan- og bygningslova § 12 - 12:

Reguleringsplan for 137/3, del av Glosliheia 1 - Skafsåheia

Planen gjeld framføring av vegar og ei ny tomt i gjeldande hyttefelt på Glosliheia 1 på Skafsåheia. Vedtaket finn du her.

 

Reguleringsplan for E134 del av parsell Morgedal – Mostøyl og Mostøyl – Høydalsmo: Endring

Planendringa gjeld oppgradering av planar for utbetring av E 134 med vegbreidde 8,5 meter, betra linje- og stigningstilhøve. Nye areal til massedeponi og mellombels areal til omkøyringsvegar i anleggstida er også teke med i planendringa som er fremja av Statens vegvesen. Vedtaket finn du her.

 

Reguleringsvedtaka etter Pbl § 12 – 12 kan påklagast i medhald av Pbl. § 1- 9. Ei klage må fremjast skriftleg seinast tre veker etter at ein fekk kjennskap til vedtaket, jfr. fvl. §§ 28 og 29. Klaga skal rettast til Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen.

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk