Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Hjortekvoter 2017

Det vert i 2017 tildela kvoter som i 2016:
kalv – eldre hanndyr - eldre hodyr

Minstearealet i ein del utvalte område vert endra frå 4.000 da til 2.000 da. Det vil seia at ein nyttar 50 % regelen fult ut, merka (X). Grunnegjevinga er sterk vekst i stamma og skader på ungskog av gran. Vi vel også å bruke 50 % -regelen oppover på jaktlag som ikkje har hatt felling over tid, merka (A). Her er minstearealet sett til 6.000 da. Desse vil få auka kvote med ein gong dei får felling. Vi gjer dette for å få opp fellingsprosenten.

Kommunen vel å sjå stamma over fleire år før ein gjer endringar i forskrift om minstearealet.

Vedtaket er heimla i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21.

Vedtaksdokumentet finn du her.


Hjort

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk