Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Vatn og kloakk

Varenr Varenr Agresso Feltnavn Pris inkl. mva
   VATN    
629 10129 Tilkn. Gebyr, vatn Hallbjønn Sør kr 35487,50
622 10122 Tidl.innbet. vatn 2017 kr 19,48
600  10100  Vassforbruk 2017, avlest målar kr 19,48
663 10163 Forskot vatn 2018 akonto kr 19,76
668 10168 Vassabonnement, bustad kr 2463,75
669 10169 Vassforbruk, bustad kr 19,76
669 10169 Vassforbruk, bustad < 130 m2 BRA* (100 m3) kr 1976,25
669 10169 Vassforbruk, bustad > 130 m2 BRA (150 m3) kr 2967,50
671 10171 Vassforbruk, hytte kr 19,48
671 10171 Vassforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) kr 860,00
671 10171 Vassforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) kr 1375,00
690 10190  Vassabonnement, hytte, Hallbj. Sør kr 7308,75 
687 10187 Vassmålarleige I kr 1104,00
688 10188 Vassmålarleige II kr 1481,00
689 10189 Vassmålarleige III (etter avtale) kr 0
  KLOAKK    
639  10239  Tilkn. Gebyr, kloakk Hallbjønn Sør/Vest  kr 70952,50
632  10232  Tidl. innbet. kloakk 2017 kr 39,00
610  10210 Kloakkforbruk 2017, avlest målar  kr 39,00
666  10266 Forskot kloakk 2018 akonto  kr 39,59 
677 10277 Klokakkabonnement, bustad kr 4941,25
679 10279 Kloakkforbruk, bustad kr 39,59
679 10279 Kloakkforb., bustad < 130 m2 BRA (100 m3) kr 3958,75
679 10279 Kloakkforb., bustad > 130 m2 BRA (150 m3) kr 5940,00
683 10283 Kloakkforbruk, hytte kr 39,00
683 10283 Kloakkforbruk, hytte < 130 m2 BRA (50 m3) kr 1721,25
683 10283 Kloakkforbruk, hytte > 130 m2 BRA (80 m3) kr 2755,00
678  10278 Kloakkabonnement, hytte, Hallbj. Sør kr 7307,50
692 10292 Kloakkabonnement, hytte Hallbj. Vest kr 5587,50
701 711 Frådrag vatn, (internt I faktureringssystemet) kr 0
702 712 Frådrag kloakk, (internt I faktureringssystemet) kr 0

* BRA = Bruksareal

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk