Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Tokkehallen

Om ikkje anna er opplyst skal du nytte dette skjema for å tinge hallen.Prisar for leige:

  kr pr time 1 kveld/ dag inntil 12 t 
 Leige av hallsone m/garderobar - bedrifter/ privat/ lag utanfor kommunen kr 300,-  
 Leige heile hallen m/garderobar - bedrifter/ privat/ lag utanfor kommunen kr 600,-  kr 2500,-
 Leiga av hall til festar/ inntektsgjevande arrangement    kr 4000,-
 Leige spinningrom bedrifter/ privatpersonar kr 200,-  
 Leige styrkerom (utanom ordinære opningstider) kr 200,-  
 Leige fotballbane med garderobar (lag utanfor kommune/ bedrifter) kr 400,-  kr 1500,-
 Ved ekstra bruk av ekstra vaktmeistar/ reinhald kr 1000,-  


Felles.

Alle leigeprisar gjeld for 1 kveld/ dag \leige utover 1 dag må avtalast i kvart einskild tilfelle. Rigging og nedrigging ved td bryllup eller arrangement som krev dette kan gjerast 1 dag i forkant/ etterkant dersom det er praktisk utan ekstra leige. Dette må avklarast med kommunen på førehand.

Lag og organisasjonar som driv frivillig verksemd og er tilhøyrande i Tokke kommune har gratis bruk med unntak av større inntekstgjevande arrangement. Ved inntektsgjevande arrangement som td dansefestar vil lag og org kunne søkje til etaten for kultur om å få dette til redusert pris/ gratis som ein stønad dersom dette vil vere ei viktig inntektskjelde for laget.

All utleige skjer kun ved atterhald om ledig tid. Aktivitet for barn og unge i regi skule/ kulturskule er prioritert deretter aktivitet for barn og unge i regi lokale frivillige foreninger og deretter lokale frivillige sin aktivitet.

Huset skal leverast rydda og klargjort for finvask. Ekstra vask pga urimeleg fakturerast 1000,-/ time.

Alle brukarar må setje seg inn i og syne gjester brann og evakueringsplan på huset og ellers fylgje dei oppslag og vedtekter knytt til det enkelte lokale.


  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk