Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Samfunnshus og grendehus

Felles

Om ikkje anna er opplyst skal du nytte dette skjema for å tinge lokale.

Alle leigeprisar gjeld for 1 kveld/ dag \leige utover 1 dag må avtalast i kvart einskild tilfelle. Rigging og nedrigging ved td bryllup eller arrangement som krev dette kan gjerast 1 dag i forkant/ etterkant dersom det er praktisk utan ekstra leige. Dette må avklarast med kommunen på førehand.

Lag og organisasjonar som driv frivillig verksemd og er tilhøyrande i Tokke kommune har gratis bruk med unntak av større inntekstgjevande arrangement. Ved inntektsgjevande arrangement som td dansefestar vil lag og org kunne søkje til etaten for kultur om å få dette til redusert pris/ gratis som ein stønad dersom dette vil vere ei viktig inntektskjelde for laget.

All utleige skjer kun ved atterhald om ledig tid. Aktivitet for barn og unge i regi skule/ kulturskule er prioritert deretter aktivitet for barn og unge i regi lokale frivillige foreninger og deretter lokale frivillige sin aktivitet.

Huset skal leverast rydda og klargjort for finvask. Ekstra vask pga urimeleg fakturerast 1000,-/ time.

Alle brukarar må setje seg inn i og syne gjester brann og evakueringsplan på huset og ellers fylgje dei oppslag og vedtekter knytt til det enkelte lokale.
Utleigeprisar  ved Åmdalsverk 
 Sal  Kr 800,-
 Treningsrom  Kr 600,-
 Kun garderobe ved inngang nede   Kr 300,-
 Heile huset (inkl garderobe, kjøkken, sal, møterom)  Kr 3000,-
 Tillegg for bruk av kjøkken oppe*  Kr 300,-
*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.
Utleigeprisar  ved Høydalsmo
 Sal  Kr 800,-
 Møterom  Kr 600,-
 Kun garderober  Kr 300,-
 Heile huset (samfunnsdelen + garderober)  Kr 3000,-
 Basseng (Må søkje kommunen om dette. Krev godkjent badevakt.)  Kr 1000,-/time
 Tillegg for bruk av kjøkken*  Kr 300,-
*)ved leige av heile huset er dette inkludert i prisen.
Utleigeprisar ved Elvarheim

Kun sal opp som kan leigast ut. NB - kun alkoholfrie arrangement.

 Utleige sal oppe Kr 600,-
 Inntektsgjevande arrangement  Kr 2500,-
 Bursdagar  Kr 1500,-
Utleigeprisar ved Skafså grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Tillegg for bruk av kjøkken* Kr 300,- Heile huset, bryllaupe, bursdag, festar mm.  Kr 2500,-  
Utleigeprisar ved Byrte grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 500,-
 Heile huset  Kr 2500,-  
Utleigeprisar ved Lårdal grendehus.

 Sal  Kr 600,-
 Møterom  Kr 300,-
 Heile huset  Kr 2500,-  
Utleigeprisar for Tokke kommunehus (kun i kommunehusets opningstid)

   Pr. time  Heil dag (08:00 - 15:30)
 Kommunestyresal  Kr 500,- kr 2500,-
 Møterom  Kr 200,- kr 800,-
 Kr 500,-
 Kr 500,-

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk