Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Omsorg

EIGENBETALINGSSATSAR FOR OMSORGSETATEN

Den einskilde si betaling er stigande etter inntekt (f.o.m. GR 1 t.o.m. GR 4) inndela etter folketrygda sitt grunnbeløp slik:

(1 G = kr 93 634 pr 01.05.17):

  • GR 1 = 0 –2 G (dei som tener inntil kr 187 268,-)
  • GR 2 = 2- 3 G (dei som tener inntil kr 280 902,-)
  • GR 3 = 3 – 4 G (dei som tener inntil kr 374 536,-)
  • GR 4 = over 4 G (dei som tener over kr 374 536,-)

 

 TYPE TENESTE    GR 1  GR 2  GR 3  GR 4 
 Abonnement heimetenester Pr. mnd   206  630  1272  2090
 Timepris heimehjelp Pr. time  77  146  195  288
 Leige tryggleiksalarmar Pr. mnd  324  324  324  324
 Heimevaktmeistartenester Pr. oppdrag  190  190  190  190
 Dagopphald Pr. dag  80  80  80  80
 Korttidsopph. sjukeheheim/omsorgss. Pr. døgn  160  160  160  160
 Middag m/dessert Pr. måltid  93  93  93  93
 Middag u/dessert Pr. måltid  77  77  77  77
 Frukost/kvelds Pr. måltid  50  50  50  50
 Suppe/graut Pr. måltid  41  41  41  41
 Kaffi/kake Pr. måltid  20  20  20  20
 Abonnement alle måltid Pr. mnd.  4120  4120  4120  4120
 Leige vaskemaskin/vask av tøy Pr. mnd.  257  257  257  257

 

Husleigekontraktar i Helse- og omsorgsetaten:

  • Omsorgsbustadane v/Tokke omsorgssenter: kr 4.620/mnd inkl straum. Ekstra rom kr 566/mnd
  • Alle andre bustadar eks. straum (Trygdebustadar, Åhiem bufellesskap) kr 4 235/mnd

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk