Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Fastlegestilling

Fastlegestilling LIS 3 ved for tida helse- og omsorgsetaten Tokke legekontor ID 608

Tokke kommune ligg i Vest-Telemark, midt mellom aust- og vestlandet. Kommunen har 2230 innbyggjarar og eit areal på 980 km2.

Kommunehuset er lokalisert på Dalen, i nærleiken av det historiske Dalen Hotel

og Telemarkskanalen.

Tokke kommune er ein kraftkommune og Statkraft Region Sør-Noreg har eit av sine to regionkontor i

kommunen. I Tokke ligg òg Vest-Telemark vidaregåande skule som er kåra til ein av dei beste

vidaregåande skulane i landet.

Ledig fastlege, LIS 3 ved Tokke legekontor ID 608 

Tokke legekontor har 3 fastlegeheimlar, 1 LIS 1 og 3.1 stillingar for hjelpepersonell, m.a. eigen bioingeniør. Vi kan tilby ein variert arbeidsdag, eit inspirerande arbeidsmiljø og spanande faglege utfordringar. Journalsystemet er SystemX,  Tokke kommune eig og driv legesenteret. Fastlegane er fortiden tilsette i Tokke kommune.

Stillingstype:

Det er ledig fastlegeheimel  frå september 2019. Godt opparbeidd liste med for tida 680 pasientar.

Arbeidsoppgåver:

 • kurativ verksemd
 • inntil 7,5 timer offentleg arbeid i veka som tilsynslege ved Tokke helsesenter
 • deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje

Kvalifikasjonar:

 • norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering.
 • meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • må ha førarkort

Personlege Eigenskaper:

 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Personlege eigenskapar vert lagt vekt på

Vi tilbyr:

 • eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • time på dagen ordning
 • rett til fri etter vakt,
 • for søker som er i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning og supervisjon av erfarne spesialistar i allmennmedisin og strukturert utdanningsløp
 • fast løn
 • casebasert samtrening med prehospital tjeneste

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege og fagansvar: Lars Håvard Eriksen Tlf. 954 18 400

Avdelingsleiar helse: Evy Katrin Aamlid Tlf. 350 75 530

Andre opplysningar:

Politiattest må skaffast. Denne må ikkje vera eldre enn 3 månadar.

Du skal nytte vårt elektronisk søknadsskjema på stilling, som du finn her.

Det elektroniske søknadsskjemaet MÅ fyllast ut så fullstendig som mogleg.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknadsfrist: 29. august 2019


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk