Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten

Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten Id 544-549

  • 100 % fast stilling offentleg godkjent helsefagarbeidar frå dags dato,  for tida ved Tokke helsesenter ID 544
  • 100 % offentleg godkjent sjukepleiar,  vikariat i perioden 01.1.18 – 30.11.18 , for tida ved Tokke helsesenter ID 545
  • 80 % fast stilling som offentleg godkjent sjukepleiar, frå 01.01.18, for tida ved heimetenesta ID 546
  •  50 % offentleg godkjent sjukepleiar, vikariat  i perioden 01.01.18 – 31.12.18, for tida ved Tokke helsesenter ID 547

  • 40 % fast stilling som heimehjelp frå 01.01.18 ID 548

  • Tilkallingsvikar ved kjøkkenet på Tokke helsesenter ID 549

Vi søkjer personar som kan være med og utvikla tenestane i Tokke kommune og som samstundes kan være med å styrke dei tenestane vi allereie har. 

Du som søkjer skal være fleksibel og være interessera i utviklingsarbeid.

Me kan tilby ein trivelig arbeidsplass og mange spennande arbeidsoppgåver

Trivelige kollegaer.

Stillingane inneberer arbeid i turnus. På Tokke helsesenter jobbar personalet i årsturnus  

Kvalifikasjonar for stillingane:

Offentlig godkjent sjukepleiar/fagarbeidar 

Gode norskferdigheter, snakke, forstå og skrive norsk

For stilling som heimehjelp må du inneha førarkort klasse B og disponere eiga bil

Serviceinnstilt og fleksibel

Evne til samarbeid og ha fokus på løysningar.

Bidra til innovasjon og utvikling innan pleie og omsorg

Bidra til at eininga når sine målsettingar

Politiattest av nyare dato må leggast fram for stillingar som omfattar pasientbehandling

Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

For nærare opplysingar om stillingane ta kontakt med :

Tokke helsesenter: Avdelingsleiar Ragna Irene Grave tlf: 35 07 55 31

Heimetenesta: Avdelingsleiar Kirsti Romtveit Ljøstad tlf: 35 07 55 21

Kjøkken :  Avdelingsleiar Solveig Oppebøen  tlf: 35 07 55 03

 

Om du ynskjer å søkje på fleire av stillingane må det lagast eit søknadsskjema for kvar stilling du søkjer på.

 

Søknadsfrist :           15. desember 2017

 

Søk på stilling elektronisk.

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk