Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

17-22% fast stilling som Fagarbeider

17-22 % stilling som fagarbeidar fast helg på institusjon Tokke helsesenter. ID 539

Du som søkjer må vera serviceinnstilt og fleksibel

Ha evne til samarbeid og ha fokus på løysningar.

Bidra til innovasjon og utvikling innan pleie og omsorg

Bidra til at eininga når sine målsettingar

Andre opplysningar:

Stillingane inneberer arbeid i turnus med arbeid i helger.

Me kan tilby ein trivelig arbeidsplass og mange spennande arbeidsoppgåver

Trivelige kollegaer

Lønsvilkår: Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk

Tokke  kommune kan tilby:

Variert arbeid i positivt miljø

 Faglege utfordringar og utvikling som fagperson

 God opplæring og samarbeid med andre

 Tokke kommune er IA -bedrift

For nærare opplysingar om stillingane ta kontakt med :

For avdelingsleiarstilling: Ann Wraa, helse og omsorgssjef tlf: 35 07 55 01/97 02 14 22

Tokke helsesenter: Avdelingsleiar Ragna Irene Grave tlf: 35 07 55 32

Åheim bufellesskap: May Anette Brattestå Solli tlf: 35 07 55 22


For alle stillingane gjeld:

I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Om du ynskjer å søkje på fleire av stillingane må det skrivast ein søknad til kvar stilling.

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål sendast på oppfordring eller ved frammøte til intervju.


Søknadsfrist:            30. september 2017.

 

 Søk på stilling elektronisk.

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk