Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Prisar

NB. Endringar kan førekoma

Prisane finn du her.

Elevkontingenten skal betalast for kvart halvår. Kontingenten skal betalast for heile semestret sjølv om eleven sluttar i løpet av semestret. 

Auka kontigentar og moderasjonar
Vaksne (over 18 år) får eit pristillegg på 25% (for enkelttimar).

frå 01.01.2019 blir det ei auke på kontigenten til sylvkurset for vaksne til kr 2000 i halvåret. Born betalar det same, ingen auke der.


Korps
Korpset har egen medlemsavgift som må betalast. Dei som ynskjer å spille i korpset får tilbod om enkeltundervisning ein gong i veka og aspirant/junior eller generasjonskorps. Korpset har ei eiga medlemsavgift som må betalast som går til å dekke utgifter til korpsturer, uniformer, noter, NMF medlemskap og liknande. Frå kommunens side dekker Kulturskulen alle utgifter til einetimer for elevane og dirigent


Manglande undervisningstimer
Dersom meir enn 15% av undervisningstimane fell bort i løpet av semesteret, kan det etter søknad gjevast reduksjon. Dette gjeld ikkje dersom kanselleringa skuldast eleven sitt fråfall.

Sein oppstart
Me har ingen gradert betalingsordning.

Skade på utstyr
Elevane har ansvar for kulturskulen sine instrument og anna utstyr. Skade på instrument må erstattast etter avtale.tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk