Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Årsplan

Sist endra: 08.08.2018Kontaktavdeling: Dalen barnehage
Dalen Barnehage

Visjonen til Tokke kommune

Barnehagen skal gje barna utfordringar og kunnskap. Me ynskjer «rotfaste» barn som ein gong kan ynskje å kome attende til Tokke. Me ynskjer «flygedyktige» barn som vert rusta til livet og vidare skulegang.

Under er barnehagen sin årsplan delt inn i kapittel:

Presentasjon av barnehagen
Mat i barnehagen
Barnehagens overordna mål.
Danning gjennom Omsorg, Leik og Læring (Pedagogisk plattform)
Dei minste i barnehage- ein god start
Frå eldst til yngst
Barns rett til medverknad
Fleirkulturell barnehage
Fagområda
Planlegging og samarbeid
Samarbeid heim- barnehage
Råd og utval
Barn og sjukdom i barnehagetida
Fokus barnehageåret 2018/ 2019
Merkedagar og planleggingsdagar. Tradisjonar og aktivitetar året igjennom

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk