Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Reguleringsendring E 134 – Høydalsmo kyrkje – Høydalsmo: Høyring

E134

Med heimel i plan- og bygningslova § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Tokke kommune, utarbeidd detaljreguleringsplan for E134 Høydalsmo kyrkje - Høydalsmo.

Eventuelle merknader til planforslaget må innan 01.08.2019 sendast skriftleg til: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller firmapost‐nord@vegvesen.no 
Kontaktperson hjå Statens Vegvesen: Gro Rønningen, tlf. 35 02 51 97/ 97 17 92 03, e‐post: gro.ronningen@vegvesen.no 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høyringsperioden. Deretter mottar Tokke kommune endeleg planomtale, plankart og føresegner til politisk behandling.

Planmaterialet finn du her

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk