Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Lokal feie og tilsynsforskrift

Ingeniør

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Tokke kommune

Med verknad frå: 01.01.2018 

Gjeld for : Tokke kommune
Heimel: l LOV-2002-06-14-20, FOR-2015-12-17 
Heimel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Lokal forskrift ligg her med høyringsfrist 01.11.2017

Spørsmål, kontakt:

Tore Metveit

Brannsjef
97 01 69 57
Tore.metveit@vtbv.no  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk