Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Samfunnsdelen

Sist endra: 23.06.2016Kontaktperson: Gunhild Austjord
Samfunnsdelen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument og inneheld to delar: Samfunnsdelen og arealdelen. Samfunnsdelen vart vedteke av kommunestyret den 14.juni 2016.

Samfunnsdelen skal trekkje opp dei langsiktige måla for kommunen, gjerne med ein visjon i botn. Planen skal med bakgrunn i dei overordna måla, leggje strategiar og føringar for utvikling av kommunen komande år.

Kommunestyret i Tokke vedtok i møte 14. juni 2016 og i medhald av Plan- og bygningslova § 11 - 15:

Samfunnsdelen av kommuneplanen 2016 – 2028

Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplanen kan ikkje påklagast.

Vedteken plan finn du her.

Samfunnsdelen -offentleg ettersyn finn du her.


tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk