Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

PLANSTRATEGI 2016 - 2020

Henrik Ibsen

Formannskapet vedtok i sak 16/70 framlegg til planstrategi for Tokke kommune 2016 –
2020.

Planstrategien for kommunen gjer greie for kva politisk vedtekne og prioriterte satsingar og planarbeid som skal liggje til grunn for perioden. Planstrategien gjev ei oversikt over dei samla planane i kommunen og er retningsgjevande for kva som skal prioriterast. Dette gjeld både strategiar og planar for kommunen sine tenestetilbod og for arealplanar etter lan- og bygningslova, Pbl. Planstrategi er eit lovpålagt dokument jfr. Pbl. Kapitel 10.


Saka saman med utkast til planstrategi finn du her.

Vedtak formannskap

Planstrategi 2016 - 2020 vedtak 30.august 2016.

Vi ber om at evt. synspunkt/ innspel til planstrategien vert sendt oss innan 5. oktober 2016. 

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk