Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til botntekst

Reglement

Reglement for tilsette i Tokke kommune

Vedtekne dokument og reglement som gjev føringar for arbeidet i Tokke kommune er:

  • Handlingsprogram og budsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 
  • Personalpolitiske retningsliner, Lønspolitiske retningsliner og andre personalreglement
  • Internkontrollsystem HMS 
  • Vedtak gjort i kommunestyre, formannskap, administrasjonsutval eller hovudutval.
  • Hovudavtala
  • Hovudtariffavtala
  • Arbeidsmiljølova
  • Reformer, forskrifter og lover/lovendringar frå regjeringa og Stortinget.

       Eksterne og overordna føringar finn me mellom anna i

       Reglementa i Tokke kommune er for tida til revidering.  

 

- Arbeidsreglement

- Arbeidstidsreglement

- Permisjonsreglement

- Tilsettingsreglement- Økonomireglement

  • Dalen Hotel
  • Vest-Telemark museum

tokke.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke tokke.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk